Swim to me through stars that shine down.

Vad är det här?
Jag känner inte igen mig själv.
Inte trodde jag att
du.
Av alla människor.
Kan inte tänka.
Vill inte
tänka mer.
Kom ihåg, kom ihåg.
Idiot,
kom ihåg!
 Kom ihåg mig?